Sessiz Sedasız

Birikir bazen içinde bir şeyler sessiz sedasız,
Kaleme dökülme iznine tâbi olma vakti yaklaşır, zamansız.
O vakit, kelimeler kanatlanır kalemin satırlarında.
Anlama bürünürler, her mısranın sıralanışında.
Okumak kalır geriye usulca bir köşede.
Sonrasında ise,
Belki bir cümlenin altını çizmek,
Belki bir paragrafın etkisiyle başka diyarlarda kaybolmak,
Belki de bir nefes almak okuduklarınla
Ve bir mola vermek gerekir anlatıların yolcuğunda.
Öyleyse dökülen yapraklar misali,
Nice birikmişliğin sözcüklerle kaleme döküldüğü noktada,
Okuyucuyla buluşmaya dair umudumuzla,
Başlıyor yeni hikâyemiz sizinle bir arada.
Kalemi kanatlandıran, sırlı sözcüklerin sayfalarında.