Dudaklar Sustuğunda Kalemler Kanatlanır

Çocuk Yayınlarının Nitelikleri

“İnsanlık, çocuğa verebileceğinin en iyisini vermekle yükümlüdür” (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulunun bir kararıdır bu. Günümüz çocukları eğitim araç-gereçlerinin çeşitliliği bakımından kendilerinden önceki nesilden daha şanslı durumdadırlar. Bu çeşitlilikten bütün çocuklar yararlanamasa da, çocukların eğitiminde teknolojinin etkisi yatsınamaz bir gerçektir. Bu çeşitlilik aynı zamanda anne-baba, öğretmen olarak büyükleri zor durumda bırakmaktadır. Çünkü çocukların zararlı etkilerden korunması…

Devamını Okuyun

ÇOCUK DERGİLERİNİN İŞLEVİ

EĞİTİMSEL İŞLEVİ Eğitsel açıdan bakıldığında süreli yayınlar, okul ve meslek yaşamında öğrenilenlere ilâve olarak bunları tamamlayıcı bilgiler vermek, eğlendirmek gibi fonksiyonlara sahiptir. Çocuk süreli yayınlarının gelişimine bakıldığında, ilk yayımlanan dergilerin eğitim amaçlı dergiler olduğu görülmektedir. Sonra yayınlanan dergilerde de eğitim konusu ağırlıklı bir yer işgal etmiştir. a- Eğitim aracı olmak, b- Öğretici fonksiyonu yerine getirmek,…

Devamını Okuyun